پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
خدا در شعر فارسی - مهدی سهیلی
نوشته شده در چهار شنبه 17 شهريور 1400
بازدید : 43
نویسنده : J A V A D
خدا در شعر فارسی - مهدی سهیلی گر با سحر خو کنی بانگ خدا را بشنوی دل را اگر گیسو کنی ، هرشب ندا را بشنوی در آن سکوت جانفزار از عرش می آید صدا گوش دگر باید ترا تا آن صدا را بشنوی مهدی سهیلی

:: موضوعات مرتبط: ۞ دسته بندي اشعار ۞ , خدا در شــعــر فــــارســی , ,
:: برچسب‌ها: خدا در شعر فارسی - مهدی سهیلی ,خدا در شعر فارسی - شهریار
نوشته شده در چهار شنبه 17 شهريور 1400
بازدید : 41
نویسنده : J A V A D
خدا در شعر فارسی - شهریار راهی به خدا دارد خلوتـگه تنـهایی آنجا که روی از خود آنجا که به خود آیی هر جا که سری بردم در پــرده تو را دیدم تو پرده نشینی و من هـرزه ی هر جایی بیدار تو تا بـــــودم رویای تو می دیدم بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی از چشم تو می خیزد هنگامه ی سر مستی وز زلف تو می زایـد انگیزه ی شیدایی هر نقش نگارینــت چــون منظره ی خورشید مجموعه ی لطف است و منظومه ی زیبایی چشمی که تماشاگر در حسن تو باشد نیست در عشق نمی گنجد این حسن تماشـایی شهریار

:: موضوعات مرتبط: ۞ دسته بندي اشعار ۞ , خدا در شــعــر فــــارســی , ,
:: برچسب‌ها: خدا در شعر فارسی - شهریار ,خدا در شعر فارسی - ابوسعید ابوالخیر
نوشته شده در چهار شنبه 17 شهريور 1400
بازدید : 39
نویسنده : J A V A D
خدا در شعر فارسی - ابوسعید ابوالخیر هرگز دلم از یاد تو غافل نشود گر جان بشود مهر تو از دل نشود افتاده ز روی تو در آیینهٔ دل عکسی که به هیچ وجه زایل نشود یا رب نظری بر من سرگردان کن لطفی بمن دلشدهٔ حیران کن با من مکن آنچه من سزای آنم آنچ از کرم و لطف تو زیبد آن کن ابوسعید ابوالخیر

:: موضوعات مرتبط: ۞ دسته بندي اشعار ۞ , خدا در شــعــر فــــارســی , ,
:: برچسب‌ها: خدا در شعر فارسی - ابوسعید ابوالخیر ,خدا در شعر فارسی - بابا طاهر
نوشته شده در چهار شنبه 17 شهريور 1400
بازدید : 47
نویسنده : J A V A D
خدا در شعر فارسی - بابا طاهر خوشا آنانکه الله یارشان بی بحمد و قل هو الله کارشان بی خوشا آنانکــه دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشـــان بی به صحرا بنگرم صــحرا ته وینم به دریا بنگرم دریا ته وینم بهر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان روی زیبای ته وینم بابا طاهر

:: موضوعات مرتبط: ۞ دسته بندي اشعار ۞ , خدا در شــعــر فــــارســی , ,
:: برچسب‌ها: خدا در شعر فارسی - بابا طاهر ,خدا در شعر فارسی - نظامی
نوشته شده در چهار شنبه 17 شهريور 1400
بازدید : 43
نویسنده : J A V A D
خدا در شعر فارسی - نظامی ای همت هستی زتو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده آنچه تغیر نپذیرد توئی وانکه نمردست و نمیرد توئی ما همه فانی و بقا بس تراست ملک تعالی و تقدس تراست هر که نه گویای تو خاموش به هر چه نه یاد تو فراموش به ای به ازل بوده و نابوده ما وی به ابد زنده و فرسوده ما پیش تو گر بی سر و پای آمدیم هم به امید تو خدای آمدیم یارشو ای مونس غمخوارگان چاره کن ای چاره بیچاره‌گان قافله شد واپسی ما ببین ای کس ما بیکسی ما ببین بر که پناهیم توئی بی‌نظیر در که گریزیم توئی دستگیر جز در تو قبله نخواهیم ساخت گر ننوازی تو که خواهد نواخت درگذر از جرم که خواننده‌ایم چاره ما کن که پناهنده‌ایم نظامی

:: موضوعات مرتبط: ۞ دسته بندي اشعار ۞ , خدا در شــعــر فــــارســی , ,
:: برچسب‌ها: خدا در شعر فارسی - نظامی ,خدا در شعر فارسی - رضی الدین آرتیمانی
نوشته شده در چهار شنبه 17 شهريور 1400
بازدید : 37
نویسنده : J A V A D
خدا در شعر فارسی - رضی الدین آرتیمانی الهي به مستان ميخانه ات به عقل آفرينان ديوانه ات به میخانه وحدتم راه ده دل زنده و جان آگاه ده ميي ده كه چون ريزيش در سبو بر آرد سبو از دل آوز هو از آن مي كه در دل چو منزل كند بدن را فروزان تر از دل كند از آن مي كه چون چشمت افتد بر آن تواني در آن ديد حق را عيان از آن مي كه گر عكسش افتد به باغ كند غنچه را گوهر شب چراغ از آن می که گر عکسش افتد بجان توانی بجان دید حق را عیان از آن می که گر شب ببیند بخواب چو روز از دلش سر زند آفتاب ميي صاف ز آلودگي بشر مبدل به خير اندرو جمله شر مي معني افروز و صورت گداز ميي گشته مجنون راز و نياز ميي از مني و تويي گشته پاك شود جان ، چكد قطره اي گر به خاك چشي گر از اين باده كوكو زني شوي چون از او مست هوهو زني ميي سر به سر مايه عقل و هوش ميي بي خم و شيشه در ذوق و جوش بيا ساقيا مي به گردش درآر که می خوش بود خاصه در بزم یار ميي بس فروزانتر از شمع روز مي و ساقي و بادهٔ و جام سوز ميي کو مرا وارهاند ز من ز آئین و کیفیت ما و من از آن مي حلال است در كيش ما كه هستي و بال است در پيش ما از آن مي حرام است برغيرما كه خارج مقامست در سير ما ميي را كه باشد در او اين صفت نباشد به غير از مي معرفت تو در حلقه مي پرستان در آ كه چيزي نبيني به غير از خدا بگویم که از خود فنا چون شوی ز یک قطره زین باده مجنون شوی بشوریدگان گر شبی سر کنی از آن می که مستند لب تر کنی... رضی الدین آرتیمانی

:: موضوعات مرتبط: ۞ دسته بندي اشعار ۞ , خدا در شــعــر فــــارســی , ,
:: برچسب‌ها: خدا در شعر فارسی - رضی الدین آرتیمانی ,خدا در شعر فارسی - فردوسی
نوشته شده در چهار شنبه 17 شهريور 1400
بازدید : 39
نویسنده : J A V A D
خدا در شعر فارسی - فردوسی به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر ز نام و نشان و گمان برترست نگارندهٔ بر شده پیکرست به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را نیابد بدو نیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه سخن هر چه زین گوهران بگذرد نیابد بدو راه جان و خرد خرد گر سخن برگزیند همی همان را گزیند که بیند همی ستودن نداند کس او را چو هست میان بندگی را ببایدت بست خرد را و جان را همی سنجد اوی در اندیشهٔ سخته کی گنجد اوی بدین آلت رای و جان و زبان ستود آفریننده را کی توان به هستیش باید که خستو شوی ز گفتار بی‌کار یکسو شوی پرستنده باشی و جوینده راه به ژرفی به فرمانش کردن نگاه توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود از این پرده برتر سخن‌گاه نیست ز هستی مر اندیشه را راه نیست فردوسی

:: موضوعات مرتبط: ۞ دسته بندي اشعار ۞ , خدا در شــعــر فــــارســی , ,
:: برچسب‌ها: خدا در شعر فارسی - فردوسی ,صفحه قبل 1 صفحه بعد