این سایت حاصل تلاش شبانه روزی سید محمد جواد حسینی می‌باشد که بدون وابستگی مادی و معنوی به هیچ سازمان و نهاد و حزب و گروه سیاسی فعالیت خود را ابتدا بر اساس قانون الهی و سپس قانون اساسی ایران بنا نهاده است. کلیه هزینه‌های این سایت با هزینه شخصی پرداخت می‌شود که امیدوارم از این پس از طریق فروشگاه سایت و تبلیغات تامین شود و همواره سعی می‌کنم تا مطالب آموزشی جدید و خواندنی را برای شما به ارمغان بیاورم.

بدترین موجودات جهان

سه شنبه
11:22 AM
حسینی

بدترین موجودات جهان

یه سوال:
به نظر شما بدترین موجودات، چه کسانی هستند؟!

می دونید از نظر خداوند بدترین انسان ها چه افرادی هستند؟!
....


موضوعات مرتبط: سخنان کوتاه حکیمانه

ده سخن برگزیده

سه شنبه
11:21 AM
حسینی

 ده سخن برگزیده

محمد حجازی معروف به مطیع الدوله مترجم و رمان نویس  پیش از انقلاب کتاب حکمت ادیان  شامل حکمت های ادیان مختلف را از نویسنده ای غربی ترجمه می کند و از شهید مطهری می خواهد صد سخن از پیامبر را انتخاب و ترجمه کند تا در کتابش منتشر کند. شهید مطهری یکصد سخن از رسول خدا را انتخاب و ترجمه می کند. 

۱۰ حدیث زیر از همان مجموعه است:
۱. دو گروه از امت من هستند که اگر صلاح یابند امت من صلاح می یابد و اگر فاسد شوند، امت من فاسد می شود: علما و حکّام
۲. نمی توان همه را به مال راضی کرد، اما به حسن خلق ، می توان.
۳. از نشر دانش نمی توان جلو گرفت.
۴.بدترین مردم کسی است که گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد.
۵.دلباختگی کر و کور می کند.
۶. تملّق خوی مومن نیست.
۷. بهترین مردم، سودمندترین آنان به حال دیگران است.
۸. آفت دین سه چیز است: فقیه بدکار، پیشوای ظالم، مقدس نادان.
۹. تا عقل کسی را نیازموده اید،  به اسلام آوردن او وقعی نگذارید.
۱۰. خداوند مومن صاحب حرفه را دوست دارد.. 

امداد اندیشه


موضوعات مرتبط: سخنان کوتاه حکیمانه
صفحه قبل 1 صفحه بعد